lördag 13 oktober 2012

Snåljåp!

Cheapskate!
 
Så fruktansvärt att ett så bittert öde ska drabba oss Stationskatter! *snyft* Varför, ack varför, måste just vi få en sådan snåljåp till matte? *dubbelsnyft*

How awful that such a bitter fate should befall us Station Cats! *sob* Why, oh why, must our mum be such a cheapskate? *double sob*

När vi förstod att hon skulle köpa en ny klösmojäng till oss fick vi enorma förväntningar. Skulle det bli en tjusig golv-till-tak-möbel med en massa avsatser och hängmattor? En Stationskatt-skrapa? Men nej, det blev bara en pytteliten klöspelare:

When we realized she was going to buy us a new scratching post, our expectations were huge. Would it be  fancy floor-to-ceiling-tree with lots of platforms and hammocks? A Station Cat-scraper?  But no, we only got one tiny scratching post:

 Findus:  Det här är en bra start, men var är resten av klösträdet?
Findus: This is a good start, but where is the rest of the tree?

 Rasmus provar hållfastheten med några rejäla klotag.
Rasmus is testing the tensile strength with some hearty claw swipes.

 Isak överväger en akrobatisk nedstigning. Eremitlivet på en påle lockade inte.
Isak is considering an acrobatic descent. He just wasn't cut out to be a pillar hermit.

 Rasmus: Men om jag gnager av klöspelaren kanske matte köper ett golv-till-tak-träd?
Rasmus: What if I gnaw off the scratching post? Maybe then mum will buy us a ceiling-high cat tree?

Matte förklarar gnäller: Jodå, jag skulle visst ha råd med ett stort, härligt klösträd. Men alltsedan någon här hemma (han ska få förbli anonym, men jag kan avslöja att han varken är rödstrimmig eller en svart panter) har gett sig in i heminredningsbranschen, så har den planen skrinlagts. Det förra klösträdet användes som byggnadsställning för att renovera, eller kanske dekorera, tapeterna...

Mum explains whines: Yes, I can certainly afford a large, wonderful cat tree. But ever since someone here at home (he will remain anonymous, but I can reveal he is neither ginger nor a black house panther) has gone into home decor business, I have shelved that plan. Our last cat tree was used as a scaffold for renovating, or maybe decorating, the wallpaper...